ENDÜSTRİYEL TİP ONAYI

MOTORLU TAŞITLAR VE RÖMORKLARDA TİP ONAYI

Tip Onay Belgesi; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, gelişmiş ülkelerin koşullarına sanayimizi hazırlamak ve dünyada ortak bir standart üretim yapmak ilkesi ile yayınlanmış veya kabul görmüş kurallardır. Bu kurallar onay kapsamında tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların veya sistemlerin, Yönetmelik ( Direktifler ), Teknik Düzenleme (Regülasyonlar)göre uygunluğunun onaylanmasıdır. Kısaca üretilen ürünün gerekli test ve deneylerle üretim şeklinin onaylama anlamına gelmektedir.

Başka bir açıdan bakıldığında;
- Tekerlekli araçların, sistemin ve aksamının ve bu tipin bunlarla İlgili yönetmeliklere uygunluğunun denetlemesine 
- Bu denetim sonucu Onayın Belgelendirilmesi İşlemidir.

Tip Onayı belgesi motorlu araçların trafiğe tescili de gerekli olan AT uygunluk belgesinin düzenlenmesini sağlar.

Araçların onaylanması üç aşamadan Oluşmaktadır.

1- Aksam Onayı
2- Sistem Onayı
3- Tip Onayı

Araçların onaylanması Yönetmenliklere bağlıdır.

1- MARTOY, TORTOY, MOTOY
2- Direktifler
3- Regülasyonlar
4- E veya e Belgesi
5- CE Belgesi

Bu yönetmelikleri Neden Uyguluyoruz

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)Resmi Gazete: 28/06/2009-27272-Amaç ve Kapsam, 

Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve kapsamı dâhilindeki bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tescilini, satışını ve hizmete girmesini kolaylaştırmak amacıyla, bunların onaylanmasına ilişkin idari düzenlemeler ve genel teknik şartlardan oluşan genel çerçeveyi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tip onayı verilen araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve ekipmanların satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

AT Tip Onayı İşleyişi ile ilgili

Ülkemizde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayınladığı 2007/46/AT, Motorlu araçlar ve Römorkların imalatı ve üretimi için gerekli düzenlemeleri getirmiştir.
Bu sistem ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetki verdiği veya kabul ettiği kurum ve kuruluşlara MDN MUHENDISLIK  tarafından hazırlanan dokümanlar üzerinden yönlendirme yaparak imalatçı firmanın testlerini yaptırılmasını ayrıca üretimin standartlarının belirlenmesini sağlamaktadır.
Test merkezleri firmanın test ve deneylerini MDN MUHENDISLIK ile beraber bitirdikten sonra biz MDN MUHENDISLIK olarak Direktifler veya Regülasyonlar kapsamında hazırladığımız tanıtım bildirimi, bilgi dokümanı, projeler ışığında teknik raporlar vermekte bu raporlarla birlikte T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Aksam Tip Onaylar için firma adına başvuru yapmaktayız.
İncelene Aksam Tip Onaylar çıkartıldıktan sonra MDN MUHENDISLIK sizin adınıza Tip Onayına başvurusu yapmakta ve burda gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yaptıktan sonra T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı C.O.P (ürün bandı ve firma ) denetimine hazırlamakta ve kurumdan gelen personele eşlik etmektedir C.O.P uygun görüldüğünde biz MDN MUHENDISLIK olarak sizin adınıza Tip Onayınızı çıkartmaktayız.

Tip Onayı Alması Gereken Araçlar

İmalatçı firmalar ürettikleri her ayrı tip Motorlu Araç, Motosiklet, Moped, Traktör, Römork ve Yarı römork için Araç Tip Onayı Belgesi almalıdır. İthal araçların da AT Tip Onayına veya Bakanlığımızca verilen Ulusal Tip Onayı Belgesine haiz olması gerekmektedir. AT Tip Onayı olan MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçlar için Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmasına gerek yoktur. Eğer araç ithal ediliyorsa ve AT Tip Onayı belgesi varsa ithalatçı firma proforma fatura onayı için MDN MUHENDISLIK  ile iletişme geçiniz