gallery/mai̇l i̇kon

Arama Yap (212-268-23-13)
gallery/telefon-ikon

Add the main advantages of your business that makes it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefit they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

Add the main advantages of your business that makes it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefit they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

gallery/uniter logo

Add the main advantages of your business that makes it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefit they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

gallery/uniter logo
gallery/t157177072843578300

Add the main advantages of your business that makes it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefit they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

gallery/egitim

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan "Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi " maddesinde PKD’de şunlar yer almalıdır;

 1.       Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 2.       Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 3.       İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 4.       Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan "Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma" maddesinde PKD’den şunlar amaçlanmaktadır;

 1.    Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2.    Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3.    Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zaralı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 9. MaddesindePKD oluşması muhtemel yerlerde şunlar yerine getirilmelifdir;

 1.    Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Yönetmelik Ek-1'de belirtildiği şekilde sınıflandırmak,
 2.    Sınıflandırılan bu bölgelerde Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3'de verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlamak,
 3.    Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlerin girişine Yönetmelik Ek-4'de verilen işaretleri yerleştirmektir.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde PKD hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla, parlayıcı gazlar, buhar, sis ve toz oluşabilecek her türlü iş yeri için bu yasal zorunluluk söz konusudur. Bu tür ortamlara aşağıda sıralanan faaliyetlerin yürütüldüğü iş yerleri örnek verilebilir.

 1.       LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
 2.       Maden ocakları (özellikle kömür ve kükürt ocakları),
 3.       Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan işyerleri,
 4.       Kimyevi tahlil laboratuvarları,
 5.       Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
 6.       Un, şeker, nişasta gibi organik parlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
 7.       Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
 8.       Ham deri imalathaneleri,
 9.       Akü imalathanelerinin ve şarj yerleri,
 10.    Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri.
 11.    Kâğıt fabrikaları
 12.    Alüminyum ve diğer parlayıcı metal tozları oluşan iş yerleri,
 13.    Ağaç tozu ortaya çıkan iş yerleri vb.

Aşağıdaki durumlarda PKD’nin yenilenmesi gerekmektedir.

 •     İşyerinde yapılan değişiklik, 
 •     İş makinelerinde yapılan değişiklik,
 •     Çalışma süresinde yapılan değişiklik 
 •     Çalışma yönteminde değişiklik 
 •     İşyerinde meydana gelen yangın, gaz-sıvı kaçağı, patlama vb.
 •     İş yerinin tehlike sınıfına göre, risk analizi her revize edildiğinde.

Bizlerle info@mdnosgb.com den ya da 0212 487 09 90 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere iş yerinizin durumu ile alakalı sorular soracak ve fiyat teklifi sunacaktır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Tehlikelerin tanımlanması Madde 8’de “Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır” ve r bendinde de “Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar” denilmektedir. Ayrıca 6331 sayılı Kanunun 10. Maddesi 4. Bendinde de “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” denilmektedir.

Dolayısıyla, Risk Analizi için Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) bir ön şarttır. Yani, PKD olamadan yapılan bir risk analizi eksiktir. Bu nedenle denetimlerde PKD’nin olmaması nedeniyle işyerlerine idari para cezaları uygulanmaktadır. 2018 yılı için Kanunun 10 maddesine istinaden uygulanan idari para cezaları Tablodaki gibidir. Bu cezalar her yılbaşından itibaren yeniden değerleme oranı (YDO) nispetinde artırılır. 01.01.2018 tarihi itibariyle bu oran %14.47 idi.

Pkd Cezalar

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 20 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 15 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 40 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B sınıfı )

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Ayda kişi başı 10 dakika (10 ila 49 çalışan),

Ayda kişi başı 15 dakika (50 ila 249 çalışan),

Ayda kişi başı 20 dakika (250 ve üzeri çalışan) işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli “ ile çalışma hükümleri kademeli olarak uygulamaya konulmuş olup, kademeleri tehlike sınıfı ve çalışan sayına göre belirlenmiştir.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden fazla ise: Tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden az ise: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise; 01.01.2014 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Az Tehlikeli sınıfta ise; Temmuz 2016 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu 10 kişinin üstünde çalışanı olan ve Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeleri kapsamaktadır.

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.

Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan iş yerleri 2800 TL ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı'nda erteleme durumu söz konusu değildir. 01.01.2013 tarihi itibari ile yasal yükümlülüktür.

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.

Tüm işletmeler, çalışanlarına, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 01.01.2013 tarihi itibarı ile aldırmak zorundadır.

Az Tehlikeli sınfta yer alan işletmelerde 8 saat

Tehlikeli Sınıfta yer alan işletmelerde 12 saat

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 16 saat eğitim zorunludur.

6331 Sayılı Kanun MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; Ceza: İşverenin; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde her bir çalışan için 1.078 TL para cezası uygulanacaktır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa yenilenir.

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir yenilenir.

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir.

 • Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi OSGB yerine getirecektir.
 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli kendi bünyenizde görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatları OSGB sorumluluğunda olacaktır.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

"Ecolabel Nedir?
Avrupa Birliği ülkelerinde çevre mevzuatları ile ilgili geçerli bir tek etiket için tasarlanmış uygualama ve sertifikanın adıdır. Hammaddenin girişinden nihai ürüne kadarki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Ecolabel Ürün grupları

Temizlik ürünleri

Tekstil ürünleri

Boyalar ve vernikler

Elektronik Ürünler

Zemin kaplamalar

Mobilyalar Bahçe işleri

Evsel kullanım ürünleri

Endüstriyel yağlar

Yatak takımları

Kağıt ürünleri

Otel ve turistik tesisler

Sertifikasyon Süreci
Yukarıdaki ürün gruplarında yer alan ürünleri satan üreten Avrupa Birliği üyesi ülke veya dışındaki tüm ülkelerden kuruluşlar başvuru yapabilir.

Ürün veya hizmet ilgili kıstaslara uyumlu ise logo kullanım hakkı kazanmaktadır."